VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

NGỘ THÂM

            1. Tiểu Sử:

             Ngộ Thâm là Pháp Danh của một Cư Sĩ Phật Tử ẩn danh quê ở Long An-Việt Nam, sinh năm 1950. Ông sang Mỹ năm 1984, tốt nghiệp Đại Học Hoa Kỳ năm 1991 ngành Điện Tử, trường University Of California Santa Barbara (UCSB). Khi tìm hiểu và nghiên cứu về Vũ Trụ và Không Gian, không thỏa mãn với những Tri Thức Khoa Học hiện tại, Ông nhận thấy cánh tay của Khoa Học quá ngắn, không thể vươn dài trùm khắp Không Gian và Hư Không vô biên để nhìn thấu suốt cái Tướng Chân Thật của nó. Cảm nhận rõ ràng Nguồn Gốc của Vũ Trụ không phải chỉ dừng lại ở cái Dị Điểm Big Bang (singular point) mà phải vượt qua khỏi cái Dị Điểm này, tới cái tận cùng là cái "Không" siêu việt vô hình tướng, Vật Chất cũng vậy, đầu nguồn của Vật Chất cũng là cái "Không" siêu việt đó. Điều này lại trùng hợp với cái Lý: "Sắc tức thị Không" của Đạo Phật. Từ đó Ông bắt đầu nghiên cứu, học hỏi về Đạo Phật và "thỏa mãn" với cái Lý: "Sắc Không" của nhà Phật. Nhân tiện trình bày cái Kiến Giải thô thiển của mình về Lý "Sắc Không" qua bài thơ "Chứng Đạo Ca" của Thiền Sư Huyền Giác.

             2. Tác Phẩm:                                                      

   

             3. Website:       www.benkiabogiac.com (*)

              Chú thích: (*) Tất cả Tác Phẩm của Ngộ Thâm được giới thiệu trên Website riêng của Ông. Tên Website  www.benkiabogiac.com - "Bên Kia Bờ Giác"- được lấy từ tên của một bài thơ dài nhất (188 câu) trong Tác Phẩm "Thơ Thiền NGỘ THÂM". Để tôn trọng bản quyền Tác Giả, sở hữu trí tuệ - mọi sao chép, trích dẫn xin ghi rõ nguồn gốc lấy từ www.benkiabogiac.com. Xin chân thành cám ơn và trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.