Niệm

Niệm

 

                                         Thoảng bên triền núi vắng
                                         Gió lùa mây trôi xa
                                         Thoảng nghe trong tâm lặng
                                         Vườn THIỀN nở rộ hoa
                                         Phủi tay sạch bụi ta bà
                                         Thấm sương hộ niệm,
                                         LĂNG GIÀ hương đưa
                                         Bên ngoài mặc kệ gió mưa!

                                         Trầm Mặc Hoa Huyền