Sóng Nước

Sóng Nước
 

 

                        Chập chùng sóng vỗ khắp ngàn khơi

                        Thân sóng bôn ba giữa chợ đời

                        Lạc lối dặm trường theo gió bão

                        Quê Nhà hun hút nỗi chơi vơi

                        Bao la biển khổ trông bờ bến

                        Ngàn dặm sông mê ngóng đất trời

                        Tĩnh lặng gió dừng mây biếng phủ

                        Bến Quê là nước sóng không rời.

 

                                    NGỘ THÂM